Sauenes indre liv

Femte klasse har lært om hjerte, lunger og nyrer i tre uker. Nylig hadde Gry med organer fra en sau som hun fikk på Brovold...