Home /

 

Nettstedet https://www.friskolen.no/ er delvis i samsvar med retningslinjene for tilgjengelighet til webinnhold (WCAG) 2.1 nivå AA, i henhold til selvrapporteringen som ble utført av nettstedseieren den 31. august 2023. Nettstedet oppfyller de fleste av suksesskriteriene, men noen forbedringer er fortsatt nødvendige.

Følgende er noen av de positive sidene ved nettstedets tilgjengelighet, sammen med de tilsvarende punktene i selverklæringsskjemaet:

 • Nettstedet har en klar og konsistent layout og design, som hjelper brukerne til å orientere seg og finne informasjonen de trenger (punkt 1.3.2).
 • Nettstedet bruker meningsfulle og relevante ikoner og grafikk, som øker den visuelle appellen og forståelsen av innholdet (punkt 1.3.3).
 • Nettstedet gir bildetekster og transkripsjoner for lyd- og videoinnhold, som gjør det tilgjengelig for brukere som er døve eller tunghørte, eller som foretrekker å lese i stedet for å lytte (punkt 1.2.2 og 1.2.4).
 • Nettstedet lar brukerne justere skriftstørrelsen og zoomnivået, noe som gjør det lettere for brukere som har lavt syn eller trenger større tekst til å lese komfortabelt (punkt 1.4.4).
 • Nettstedet har et responsivt design, som tilpasser seg ulike skjermstørrelser og enheter, som mobiltelefoner og nettbrett, noe som forbedrer brukervennligheten og tilgjengeligheten for brukere som får tilgang til nettstedet på ulike plattformer (punkt 1.3.4).

Følgende er de viktigste tilgjengelighetsproblemene som ble identifisert på nettstedet, sammen med de tilsvarende punktene i selverklæringsskjemaet:

 • Noen bilder har ikke alternativ tekst eller har upassende alternativ tekst som ikke formidler betydningen eller funksjonen til bildet (punkt 1.1.1).
 • Noen lenker har ikke beskrivende tekst eller har tekst som ikke er unik innenfor sidens kontekst (punkt 2.4.4).
 • Noen overskrifter er ikke merket opp riktig eller mangler fra noen deler av siden (punkt 2.4.6).
 • Noen skjemafelt har ikke etiketter eller har etiketter som ikke er knyttet til feltene (punkt 3.3.2).
 • Noen tabeller har ikke bildetekster eller sammendrag, og noen tabellceller har ikke overskrifter eller omfangsattributter (punkt 1.3.1).
 • Noen sider har lav kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarger, noe som kan gjøre det vanskelig for noen brukere å lese innholdet (punkt 1.4.3).
 • Noen sider har ikke en klar og konsistent navigasjonsstruktur, og noen navigasjonselementer er ikke tastaturtilgjengelige eller betjenbare (punkt 2.4.1, 2.4.7 og 2.1.1).
 • Noen sider har ikke en hoppe over-lenke eller et landemerkeområde for å la brukerne hoppe over gjentatt innhold (punkt 2.4.1).
 • Noen sider har ikke et språkattributt eller har feil språkattributter for noen deler av innholdet (punkt 3.1.1 og 3.1.2).
 • None sider har ikke en tittel eller har titler som ikke er beskrivende for sidens innhold (punkt 2.4.2).

Nettstedseieren er klar over disse problemene og jobber med å fikse dem så snart som mulig. Forventet dato for fullføring er 31. desember 2023.

Hvis du støter på noen tilgjengelighetsbarrierer på dette nettstedet, kan du kontakte nettstedseieren via e-post på eller via telefon på +47 62 59 05 00. Du kan også bruke tilbakemeldingsskjemaet på nettstedet for å rapportere eventuelle problemer eller forslag.