Home / Foreldreutvalget (FAU)

 

Udir har laget en oversikt over regelverk som det er nyttig å kjenne til for foreldre til barn i grunnskolen. Siden finner du her. Regelsamlingen tar utgangspunkt i den offentlige skolen. For friskolen kan det være noen detaljer som er annerledes, men det alt vesentlige gjelder for vår skole også.

Innlandstrafikk sitt reglement angående skoleskyss

KLASSEKONTAKTER 2021/2022:
 

Kl.tr FAU-representant Vara
1 Ann Helen Sperrud Jon Einar Bjorvand
2 Thomas Øygard Nina Frøen
3 Ingvild Blystad Marianne Wennersgaard
4 Maria Søvde Heather Karstad
5 Linda Macai Steinar Saltvik
6 Kristina Reinemo Johannesen Hanne Fremmegård
7 Anette Haldorsen Berit Ådnanes
8 Erik Andre Holvik Siri Helen Myklebust
9 John Goldie Frede Austdal
10 Solveig Tørring Marit Bøgeberg