Home / Foreldreutvalget (FAU)

 

Udir har laget en oversikt over regelverk som det er nyttig å kjenne til for foreldre til barn i grunnskolen. Siden finner du her. Regelsamlingen tar utgangspunkt i den offentlige skolen. For friskolen kan det være noen detaljer som er annerledes, men det alt vesentlige gjelder for vår skole også.

Innlandstrafikk sitt reglement angående skoleskyss

KLASSEKONTAKTER 2022/2023:
 

Kl.tr FAU-representant Vara
1 Anne Sollid Brack Aslaug Duwe
2 Jon Einar Bjorvand Maria Aanje
3 Geir Edvin Frøen Eilen Ecendance
4 Ingvild Blystad Heidi Elstrøm
5 Erlend Valkvæ Linda Macai
6 Steinar Saltvik Andreas Karstad
7 Anders Reinemo Eba Dinkayehu
8 Berit Ådnanes Olivier Matata
9 Geir Vegge Jon Terje Myklebust
10 Solfrid Olsen Åsne Valland Nordli