Home / Foreldreutvalget (FAU)

 

Udir har laget en oversikt over regelverk som det er nyttig å kjenne til for foreldre til barn i grunnskolen. Siden finner du her. Regelsamlingen tar utgangspunkt i den offentlige skolen. For friskolen kan det være noen detaljer som er annerledes, men det alt vesentlige gjelder for vår skole også.

Innlandstrafikk sitt reglement angående skoleskyss

KLASSEKONTAKTER 2020/2021:
 

Kl.tr FAU-representant Vara
1 Aslaug Duw Thomas Øygard
2 Jon Einar Bjorvand Solveig Aanje
3 Ingvild Blystad Heather Karstad
4 Marius Rusen Sofia Bjorvand
5 Hanne Fremmegård Michelle Korsmoe Hansen
6 Helge Brudeli Anette Haldorsen
7 Marianne Mittet Solbraa Erik Andre Holvik
8 Åsne Nordli John Goldie
9 Torunn Myre Hansen Solveig Tørring
10 Trond Sæthren Kjell Korsgården