Home / Foreldreutvalget (FAU)

 

Udir har laget en oversikt over regelverk som det er nyttig å kjenne til for foreldre til barn i grunnskolen. Siden finner du her. Regelsamlingen tar utgangspunkt i den offentlige skolen. For friskolen kan det være noen detaljer som er annerledes, men det alt vesentlige gjelder for vår skole også.

Innlandstrafikk sitt reglement angående skoleskyss

KLASSEKONTAKTER 2019/2020:
 

Kl.tr FAU-representant Vara
1 Ann-Helen Sperrud Ruben Ari Slob
2 Chris Duwe Ingvild Blystad
3 Heidi Elstrøm Anette Haldorsen
4 Maria Elise Karstad Michelle Korsmo
5 Ole Christian Bovolden Ellen Bekkevold
6 Jon Terje Myklebust Marianne Mittet Solbraa
7 Frede Austdal Åsne Nordli
8 Therece Mørch Torunn Myre Hansen
9 Kjell Korsgården Trond Sæthren
10 Birger Skjold David Holst