Home / 2016 / november

  • Personalturen til Skeikampen

    Personalturen til Skeikampen

    Friskolens personale har vært på tur til Skeikampen. Der har lærerne hatt undervisning om Læreplanarbeid med Egil Hartberg fra Høyskolen på Lillehammer. Fredag kveld har...

  • Samlet inn 65 000 kr på sponsorløpet!

    Samlet inn 65 000 kr på sponsorløpet!

    Pengene fra sponsorløpet går til å bygge skolebibliotek i Tanzania. Før jul skal to lærere ved Friskolen reise til skolen i Tanzania, som vi holder god kontakt...