Home / løpende / VIKTIG informasjon angående skoleskyssen:

 

Hver enkelt elev som vil være med en annen buss enn den de egentlig hører til (f.eks være med en venn hjem), må finne en elev fra denne bussen å bytte plass med.

Mange av dere vet at vi har utfordringer med fulle busser, spesielt på returen fra skolen via Bekkelaget til stasjonsbyen i Ottestad. Vi har vært nødt til å overføre noen elever til ledige plasser på bussen via Stange sentrum til Grimerud. Da er begge bussene fulle, 46 av 47 seter benyttet. Morgenbussen fra Grimerud til skolen har en overbooking på 4 elever. Elevene som nå har blitt overført til en annen buss, får beskjed hjem om dette.

 Vi må av denne grunn innføre følgende ordning på disse bussene:

Hver enkelt elev som vil være med en annen buss enn den de egentlig hører til (f.eks være med en venn hjem), må finne en elev fra denne bussen å bytte plass med. Vi ber om at dette avtales dagen før for å unngå kaos når elevene skal gå om bord i bussene. Det fungerer ikke å vente og se om det blir plass på bussen; i mellomtiden kan bussen de egentlig skulle vært med, ha kjørt.

Selv om denne ordningen kan virke tungvint, håper vi alle vil respektere dette slik at det ikke skapes unødige problemer.

Bilde:School Bus by Peter Griffin