Home / 2016-17 / Vi heier på UIO-grunnskolen i Tanzania!

 

Ungdomstrinnet har sponsorløp på fredag, og vi oppfordrer familie og venner til å sponse elevene når de løper for å samle penger til nytt skolebygg for skolen som vi støtter i Tanzania.

Utdrag fra informasjonen om aksjonen:

UIO-skolen er en strategisk måte å nå ut til lokalbefolkningen, som hovedsakelig består av muslimer. De aller fleste barna i landsbyen får kun opplæring i Koranen, og ikke noe akademisk utdannelse. Derfor startet UIO en barnehage i 2003. I 2009 spurte innbyggerne i landsbyen om UIO også kunne starte en grunnskole fordi foreldrene så at barna forandret seg. På skolen får elevene ikke bare fagkunnskap, men de lærer også om Gud. Barna spør foreldrene sine om de kjenner Jesus, og tenk hvilke ringvirkninger det får når barna lærer Jesus å kjenne! Elevantallet vokser stadig, og de to siste årene har skolen fått ca 80 nye elever. I dag har skolen rundt 240 elever, de aller fleste muslimer. Skolen har valgt å vokse med elevene slik som også Hedemarken friskole gjorde. Vi har de siste fire årene samlet inn penger til klasserom, leker og utstyr til skolen. Den vokser, og i vår gikk det første kullet ut.

Skolen har nå begynt å bygge et rom som blir bibliotek. For å ferdigstille det bygget, trenger de ca 120.000 kr. I høst vil Friskolen arrangere bl.a. sponsorløp og kakesalg til inntekt for dette prosjektet. På forhånd takk til alle dere som ønsker å støtte dette!