Home / Tidligere år / 2012-13 / Vellykket flåteprosjekt

 

Fra idémyldring til tegning til modeller til konstruksjon til utprøving: Mellomtrinnet har utformet sine egne flåter, bygget de og sjøsatt de på Rokosjøen. Alle fløt! Takk til alle som har tatt i et ekstra tak for å gjennomføre prosjektet.