Home / 2021-22 / Velkommen til et nytt skoleår 2021/22

 

Hedemarken friskole 30 år!
Denne høsten er det 30 år siden Friskolen startet med 10 elever i låven på Grimerud gård. Vi har denne høsten rekordmange elever ved skolen vår – 186 og 45 ansatte.

Elevene starter mandag 16. august kl 08.45
Det blir samling i gymsalen for 1. – 4. klasse.
Vi skal ta imot 22 nye elever i 1. klasse og 6 elever i øvrige klasser.
Samlingen for mellomtrinnet blir i auditoriet og Ungdomstrinnet møtes i elevkantina.
Tema for dette skoleåret er «Røtter».
Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt år for både små og store.

Hilsen rektor