Home / Timeplan

 

Oversikt over skoledagen:

Tidspunkt Aktivitet
08.15 – 08.35 Lærernes morgenbønn
08.45 Skoledagen starter
10.25 – 10.35 Første friminutt
11.20 – 12.00 Matfri
13.25 – 13.35 Siste friminutt
14.20 Skoledagen slutter