Home /

 

Skolen har fått på plass godkjenning av 200 elever fra høsten 2020. Inntak av elever starter 1. april. Vi har per i dag ledig plass i flere klasser.

Vennligst henvende dere til skolen på telefon 62547400 / mail: post@friskolen.no dersom dere ønsker å få tilsendt søknadspapirer og informasjon om skolen.