Home /

 

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Dette har ikke konsekvenser for inntak til videregående skole.