Home / 2017-18 / Stolte førsteklassinger

 

I år fikk vi ønske 20 ny elever i første klasse. Det er en flott gjeng, som har Ingebjørg og Lillian til lærere. De fikk også bli kjent med årets tema, som er «Skapt av Gud».