Home / Tidligere år / 2012-13 / Språkpris til forskerne i femte klasse!

 

Jubelen stod i taket da femte klasse fikk beskjed om at de var vinnere av språkprisen i årets Nysgjerrigperkonkurranse. Elevene har forsket på monoftongering i løtendialekta. Juryen sier dette om oppgaven: «De unge språkforskerne har gjennomført prosjektet sitt på svært elegant vis. Problemstillingen er godt formulert og hypotesene er interessante. Særlig har elevene utmerket seg ved å ta i bruk gode forskningsmetoder.»

17. juni blir det en høytidelig prisoverrekkelse på skolen av direktøren i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen. Ordføreren i Løten vil også være med denne dagen. Klassen vil da få overrakt 5000 kroner, diplom og bokpremie.

Les omtale hos Østlendingen og NRK:

http://www.ostlendingen.no/nyheter/l%C3%B8ten/vant-nysgjerrigpris-1.7921287

http://www.nrk.no/ho/loten-elever-fikk-sprakpris-1.11063448

Klassen har forsket på «Hvordan er bruken av monoftongering i løtendialekta i dag?»  Istedenfor bein og stein sier man i løtendialekta sten og ben. Gjennom forskningen har klassen funnet ut at eldre mennesker bruker monoftongering mer enn yngre mennesker. Gutter bruker også mer monoftongering enn eldre mennesker. For å få svar på hypotesene sine har klassen fått hjelp av professor Lars Anders Kulbrandstad ved Høgskolen i Hedmark, de har intervjuet ordføreren i Løten og hatt spørreundersøkelse i Løten sentrum.  Les rapporten her:

ostlendingen752489173b