Home / 2015-16 / Skolemiljø og mobbing

 

Det har kommet et nytt skriv fra Udir om hva foreldre skal forvente av skolen hvis det oppdages mobbing, og hva foreldrene kan gjøre. Skrivet finner du her:

 
 

Click til å gå til Nullmobbing.no