Home / 2020-21 / Nytt bygg for ungdomstrinnet

 

Hedemarken Friskole feiret i høst ferdigstillingen av 1100 kvadratmeter med nybygg til 29 millioner kroner. Ungdomsskoletrinnet har fått sine klasserom i bygget. I tillegg inneholder det spesialrom for naturfag, mat og helse pluss grupperom og kantine for ungdomskoleelevene.

Det var i kantina at feiringen ble holdt med lykkeønskninger fra blant andre ordføreren i Løten, Marte Larsen Tønseth, og orientering om byggeprosessen samt hilsener fra en lang rekke personer som har bidratt siden Hedemarken Friskole startet i 1991.

– Tida for å få realisert et nytt bygg var overmoden, sa styreleder Harold Johansen, som pekte på veksten ved skolen siden Hedemarken Friskole kjøpte gamle Løkja skole i 1994. Med dagens elevtall på 175, var det blitt svært trangbodd ved skolen, til tross for et modulbygg som ble satt opp i 1998.

– Dere er den sjette skolen i Løten kommune, og dere har det nyeste bygget, sa ordfører Marte Larsen Tønseth som pekte på den fine utsikten fra nybygget.

– Vi løtensokninger er rause i landskap og sinn, sa ordføreren.

Rektor Hilde Sætrang la ikke skjul på at byggeperioden hadde vært en utfordring med begrenset lekeplass og mye støy. Nå er det nesten glemt i gleden over slike flotte lokaler.

– Bygget er et verktøy til å utruste morgendagens generasjon, sa rektor ved skolen som har mottoet «Liv, vekst og glede».

Nybygget er knyttet sammen med det tidligere skolebygget for ungdomstrinnet. Akkurat det bygget ble, i forbindelse med byggeperioden, renovert til bruk for elevene på mellomtrinnet.

Totalentreprenør for nybygg og renovering har vært firmaet Finn Pettersen entreprenør AS. Skolens inspektør, Ove Randgård, har ledet byggekomiteen. Richard Olsen har vært bindeledd mellom byggherre og entreprenør.

Sentrale aktører for nybygget ved Hedemarken Friskole i ett av de nye klasserommene. Fra venstre Richard Olsen, som har vært bindeledd mellom byggherre og entreprenør, styreleder Harold Johansen, rektor Hilde Sætrang og inspektør og leder av byggekommiteen Ove Randgaard. Trond Pettersen daglig leder for Finn Pettersen entreprenør var ikke til stede. Foto: Hedemarken Friskole

Rektor Hilde Sætrang og inspektør og leder av byggekommiteen, Ove Randgaard, foran nybygget ved Hedemarken Friskole i Løten. Foto: Hedemarken Friskole

Studio NSW i Hamar er arkitektfirmaet som har tegnet det nye bygget.
De har bistått skolen med spenstige og fine løsninger.