Home / Melding om uke 24

 

Kjære foreldre/foresatte!

I dag har skolen fått melding om at fylket og Utdanningsdirektoratet har gått inn for en oppmykningen av smittevernet i skoleskyssen. Dette har gitt oss en mulighet for å gjøre ytterligere lokale tilpasninger for å få fraktet alle barn og unge med skyssbehov til og fra skolen. Dette betyr at rett til skoleskyss og rett til opplæring skal gå foran avstandskravet i smittevernveileder for kollektivtrafikk der avstandskravet er til hinder for å få fraktet alle barn og unge på skolen. Kommunelegen og Innlandstrafikk er orientert om dette og har gitt klarsignal til å åpne skolen helt igjen.

Derfor er det en glede for oss på skolen å ønske alle ungdomsskoleelevene velkommen tilbake på skolen fra mandag og ut skoleåret.

Vi oppfordre fortsatt dere foreldre om å kjøre eget/egne barn til og fra skolen for å avlaste busstransporten. I tillegg vil kommunelegen at elevene sitter ved siden av søsken eller klassekamerat. Den ekstra transporten som allerede er organisert fra Stange stasjon på morgenen vil fortsette som normalt. Retur etter skoletid med egen buss for elever til Stange stasjon og Grimerud går også som normalt.

Snakk med deres barn om disse forandringene.

Mvh Administrasjonen