Home / Tidligere år / 2012-13 / Mattedag for tredje og fjerde klasse

 

Vi hadde en fin dag der elevene fra 3. og 4. klasse var blandet og delt inn i 3 grupper. Gruppene var på ulike poster i løpet av formiddagen. En post var ute, der de gjorde ulike oppgaver knyttet til tid, statistikk og 4-gangeren. For eksempel gikk de  fram og tilbake en bestemt strekning, og bruke akkurat 1 minutt. De fikk etter hvert ulike tider å gå på, og var veldig flinke til å komme inn på «riktig tid».

En annen post var å spille «Skip-Bo», et kortspill som utfordrer strategi-tankegang, selv om det er enkelt å lære.

Den tredje posten handlet om vekt. Elevene hadde ulike vekter til rådighet, og gjettet hva ulike ting veide før de la dem på vektene.