Home / Kjære foreldre/foresatte med barn i 5.-10. klasse ved Friskolen

 

Kjære foreldre/foresatte med barn i 5.-10. klasse ved Friskolen.
Endelig kan vi gradvis åpne skolen for flere elever.
Mandag 11. mai ønsker vi 5. klasse og 10. klasse velkommen tilbake til skolen.
Nærmere beskjed om de andre klassene kommer på mandag.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern i skoler. Dere kan finne den på Udir sine nettsider og på skolens hjemmeside også. Vi sender også ut felles informasjon til alle foreldre fra Utdanningsdirektoratet. Vi følger retningslinjene som er gitt i forhold til organisering av skolehverdagen.
De siste ukene har vært en annerledes og usikker tid for de fleste, ikke minst for barna og ungdommene våre. Vi er glade for at regjeringen anser det som forsvarlig å gjenåpne i større grad. Ved Friskolen tar vi smittevern på største alvor, og vi jobber nå med å sikre rutiner for videre gjenåpning i tråd med veilederen fra myndighetene.
Regjeringens målsetting er fremdeles at vi skal begrense og forsinke utbrudd av Covid-19, og veilederen for skole ivaretar både smittevern og barns behov for kontakt og omsorg.
Det er tre grunnpilarer som er viktige i tiden framover:

1. Syke personer skal ikke være på skolen. Dette gjelder både barn, ansatte og foreldre.
2. God håndhygiene.
3. Redusert kontakt mellom personer.

Vi anbefaler også myndighetenes informasjonsfilm som retter seg mot barn om det å begynne på skolen igjen og hva som er viktig å huske på da. Denne filmen blir lagt ut på skolens hjemmeside: www.friskolen.no Noen barn har en helsetilstand som gjør at foreldrene skal konferere med lege før man tar en beslutning om barnet skal møte opp på skolen eller ikke. Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet har offentliggjort en vurdering av hvilke diagnosegrupper som kan møte på skolen som vanlig, og hvilke diagnosegrupper som trenger tilrettelegging. Dere kan også lese om dette i veilederen som vi har henvist til øverst på siden. Dersom et barn ikke skal møte på skolen på grunn av egen eller noen andre i husstanden sin helsetilstand, er det viktig at skolen får dokumentasjon fra helsevesenet om dette.

Gode rutiner og smitteverntiltak:
For å begrense smitte blir det satt i gang ulike tiltak ved skolen, og vi er avhengige av at alle gjør en innsats og følger disse.
I tiden framover vil vi være spesielt opptatt av å:
• Vaske hender og følge opp barna/ungdommene slik at de lærer gode rutiner for håndvask • Utvide renholdsrutiner med blant annet hyppigere vask av toalett, kontaktpunkter, overflater, utstyr og leker • Ha mye aktiviteter utendørs • Klassene skal ikke omgås hverandre på tvers
– Ivareta avstandskravet på 1 meter

Ved Friskolen er vår største utfordring akkurat nå manglende kapasitet på bussene. Det at bussene nå bare har halv kapasitet gjør at vi ikke kan ta imot så mange elever om gangen på skolen.
Vi er i kontakt med Fylkesmannen og busselskapet vedrørende dette, uten at det er avklart ennå hva vi kan regne med fremover.
Derfor kan vi kun åpne for to klasser på mandag 11. mai i tillegg til småtrinnet.

Vi har tatt en avgjørelse på at 5. og 10. klasse skal møte på skolen på mandag.
Elevene i 6., 7. 8. og 9. klasse fortsetter med opplæring hjemme på mandag.
Ytterligere informasjon om plan for neste uke ved skolen vil bli gitt av rektor på mandag 11.05.20

Vi gleder oss til å se mer til elevene etter hvert selv om hverdagen ikke blir helt som før.
Gjenåpning av skolen gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til smittevernfaglige rammer.
Vennlig hilsen Hilde Sætrang, rektor