Home / Kjære foreldre/foresatte med barn i 1.- 4. trinn ved Friskolen

 

Kjære foreldre/foresatte med barn i 1.- 4. trinn ved Friskolen

Vi er nå godt i gang med å forberede gjenåpning av skolen for elever på 1.- 4.trinn og jeg gleder meg til å treffe elever og lærere igjen!
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern i skoler og denne ble offentliggjort mandag 20.april. Dere kan finne den på Udir sine nettsider. Vi legger veilederen ut på skolens hjemmeside også. Vi følger retningslinjene som er gitt i forhold til organisering av skolehverdagen.

De siste ukene har vært en annerledes og usikker tid for de fleste, ikke minst for barna. Vi er glade for at regjeringen anser det som forsvarlig å gjenåpne både barnehager og skoler.

Ved Friskolen tar vi smittevern på største alvor, og vi jobber nå med å sikre rutiner for gjenåpning i tråd med veilederen fra myndighetene. Regjeringens målsetting er fremdeles at vi skal begrense og forsinke utbrudd av Covid-19, og veilederen for skole og SFO ivaretar både smittevern og barns behov for kontakt og omsorg.
Det er tre grunnpilarer som er viktige i tiden framover:

1. Syke personer skal ikke være på skolen. Dette gjelder både barn, ansatte og foreldre.
2. God hygiene.
3. Redusert kontakt mellom personer.

Regjeringen har opprettet en egen side hvor de svarer på spørsmål omkring gjenåpning av barnehager og skoler. Her kan man som forelder finne gode svar på de mange spørsmålene som kverner i hodet.

Vi anbefaler også myndighetenes informasjonsfilm som retter seg mot barn om det å begynne på skolen igjen og hva som er viktig å huske på da. Denne filmen blir lagt ut på skolens hjemmeside: www.friskolen.no Se den gjerne sammen med barna når dere snakker om skolestarten.

Noen barn har en helsetilstand som gjør at foreldrene skal konferere med lege før man tar en beslutning om barnet skal møte opp på skolen eller ikke. Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet har offentliggjort en vurdering av hvilke diagnosegrupper som kan møte på skolen som vanlig, og hvilke diagnosegrupper som trenger tilrettelegging. Dere kan også lese om dette i veilederen som vi har henvist til øverst på siden. Dersom et barn ikke skal møte på skolen på grunn av egen eller noen andre i husstanden sin helsetilstand, er det viktig at skolen får dokumentasjon fra helsevesenet om dette.

Gode rutiner og smitteverntiltak
For å begrense smitte blir det satt i gang ulike tiltak ved skolen, og vi er avhengige av at alle gjør en innsats og følger disse. I tiden framover vil vi være spesielt opptatt av å:
• Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask • Utvide renholdsrutiner med blant annet hyppigere vask av toalett, kontaktpunkter, overflater, utstyr og leker • Ha mye aktiviteter utendørs • Ha faste mindre grupper av barn jf. veileder

Ytterligere informasjon om tiltak ved skolen vil bli gitt av rektor mot slutten av uka.

Vi gleder oss til å åpne skolen for 1.-4.trinn igjen, selv om hverdagen ikke blir helt som før. Vi forstår at noen kan være engstelige og bekymret, men det er viktig å understreke at beslutningen om å gjenåpne skoler og barnehager kom fra et samstemt ekspertutvalg. Gjenåpning av skolen gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til smittevernfaglige rammer.

Vennlig hilsen Hilde Sætrang, rektor