Home / løpende / Informasjon om nasjonale prøver

 

Udir har gitt ut et informasjonsskriv om nasjonale prøver som du kan lese her:

De skriver blant annet:


Hvorfor nasjonale prøver?

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Les mer på http://www.udir.no/nasjonaleprover