Home / Tidligere år / 2013-14 / Historieskriverne vant priser

 

Tiende klasse har jobbet med et skrive- og forskningsprosjekt om historien til noen i familien deres. Temaene har vært «MIN FAMILIE I HISTORIEN» og «MIN FAMILIE OG ARVEN ETTER 1814»

Elevene har funnet fram til lærerike og gripende fortellinger om enkeltpersoner i slektstreet deres, og satt den historien inn i et større historieperspektiv. De har så sendt inn arbeidet sitt og blitt med på en nasjonal konkurranse. Og blant over 1200 innsendte bidrag, fikk elever fra Friskolen både første og tredje premie!

Det var stor jubel og kakefest i klassen. Benedicte Popkema vant førstepremie, og Kristoffer Moen vant tredjepremien i den nasjonale konkurransen. Siden vinnerbidraget handlet om utvandring til USA, kom lederen for utvandrermuseet i Ottestad og gratulerte vinnerne.

min-historie-collage