Home / 2021-22 / Friskolen 30 år – 30 nasjonaliteter!

 

26. august 2021 har vi feiret at det på dagen er 30 år siden skolen vår startet med 10 elever i låven på Grimerud gård i Ottestad.
I dag kunne vi feire dagen med 186 elever og 45 ansatte.
Flagget var heist til topps og vi samlet oss klassevis på utescena vår.

Vi fikk besøk av en av våre tidligere elever Beate Øygard – den eneste jenta som startet på Friskolen i 1991.
Hun har selv barn på skolen nå og hun delte villig minner fra sin første skoletid.
På den tiden var skolen fådelt og hun startet sammen med 9 gutter fra 1. – 4. klasse.
Beate fortalte at vennskapsbånd som knyttes på Friskolen varer livet ut.
Celina Østbu, en tidligere elev som nå er lærer fortalte også litt fra egen skoletid.
Rektor delte noen tanker om visjonen for skolen og om røttene våre.

Vi har gjort en opptelling når det gjelder hvor mange nasjonaliteter som er representert ved friskolen dette året.
Elevene våre representerer i overkant av 30 nasjoner! Det er fantastisk!

Vi avsluttet samlingen med skolesangen vår og is til alle.
Alle fikk hver sin drikkeflaske i gave.
Dagens tall er selvfølgelig 30😊
Vi vil fortsette feiringen utover året ved ulike anledninger.