Home /

 

Kveldens tema: «Mobbing på digitale arenaer»

Vi får besøk av Øystein Samnøen. Han er tidligere leder i Barnevakten og har skrevet boka «Mobbing på digitale arenaer». Han vil ta for seg disse områdene:

* Hva er digital mobbing?

* Likheter og ulikheter mellom digital mobbing og andre mobbeformer

* Hvordan kan foreldre avdekke og håndtere mobbing på nett og mobil?

* Hvordan kan foreldre forebygge at barn mobber eller mobbes digitalt?

 

Vi starter som vanlig med sosialt samvær rundt en kaffekopp og noe informasjon fra skolen.

Det blir anledning til å kjøpe boka «Mobbing på digitale arenaer»