Home /

 

Inntektene av løpet, der både u-trinnselever og skolens ansatte kan være deltakere, vil gå til skolen vi har kontakt med i Tanzania.