Home /

 

Vi starter opp med felles samling for barneskolen i gymsalen kl 08.45.

Der skal vi blant annet ønske velkommen alle de nye elevene som skal starte i 1. klasse og nye elever i øvrige klasser.

Det blir også oppstart av årets tema «Venner for livet».

Foreldre til nye elever er spesielt velkommen til å delta på samlingen som varer ca en time.

Ungdomsskolen har sin samling i auditoriet.