Home /

 

Vi starter det nye skoleåret med samling i gymsalen kl 08.45 for 1. – 7. klasse.

Vi skal vise frem de nye førsteklassingene våre, og nye elever i øvrige klasser blir også presentert.

Foreldre til nye elever er hjertelig velkommen til å være med på samlingen i gymsalen.

Ungdomstrinnet har sin samling i auditoriet. Vel møtt!