Home / Tidligere år / 2014-15 / Engelsk uke

 

I engelsk uke har elevene fått et ekstra «språkbad», og de har prøvd seg på noen kulturelle uttrykkk fra de britiske øyer.