Office i heimen

Alle lærere, og alle elever fra femte trinn og oppover, kan nå laste ned MS Office med Word, Excel og Powerpoint til sine private datamaskiner...