Home / 2019-20 / Annie

 

På grunn av covid-19 ble det ikke noen framføring denne våren av musikalen «Annie» med elevene på ungdomstrinnet. Men onsdagen den siste skoleuka fikk mellomtrinnselevene på friskolen høre noen sanger og se noen glimt fra musikalen. Ute i Rognehagen var det verken scene eller spotlight, men flinke aktører skapte god stemning.