9.klasse og 1.verdenskrig

Første verdenskrig er pensum for 9. klasse. Rett før jul gjenskapte de noen av kampene fra krigen. Et større skogområde var delt i inn i...