Engelsk uke

I engelsk uke har elevene fått et ekstra «språkbad», og de har prøvd seg på noen kulturelle uttrykkk fra de britiske øyer.