Home / Viktig informasjon

 

Vi vil informere om at fra 13. mars ble skolen stengt. Det gjelder foreløpig til og med 13. april.

Dette gjøres på bakgrunn av nasjonale føringer og det er et forebyggende tiltak som handler om å hindre smittespredning av Korona virus i Norge. Det vil være kun sporadisk bemanning på skolen i perioden. De fleste har hjemmekontor. Vi ber dere om å følge med på informasjon som kommer både fra skolen og fra nasjonale helsemyndigheter.

Dersom dere har behov for tilsyn av elever I skoletida for å få utført samfunnskritisk arbeid, ber vi om at dere kontakter skolens rektor på mail rektor@friskolen.no