Home / Skoleplass fra høsten 2018:

 

Ønsker du informasjon om skolen? Trenger du søknadsskjema?
Ta kontakt med administrasjonen på mail: post@friskolen.no
Alle nye familier ved skolen får invitasjon til en inntakssamtale med rektor.