Home / Skoleplass fra høsten 2018:

 

Vi starter inntaket av nye 1. klassinger 20. januar 2018.
Vi tar også inn elever til øvrige klasser fra prioriteringsgruppe 1 og 2 i skolens inntaksreglement fra 20. januar.
Inntak av øvrige elever som skal starte på 2. – 10. trinn, foretas fra 1. april.

Ønsker du informasjon om skolen? Trenger du søknadsskjema?
Ta kontakt med administrasjonen på mail: post@friskolen.no

Alle nye familier ved skolen får invitasjon til en inntakssamtale med rektor.
Alle de nye 1. klassingene blir invitert til førskoledag onsdag 30. mai 2018.