Home / Inntak av elever for skoleåret 2020/21

 

Neste års 1.klasse begynner å fylles opp, men vi har ennå plass til et par søkere. Når det gjelder inntak av elever til øvrige klasser, så starter inntaket 1. april.
Ungdomstrinnet skal etter planen flytte inn i nye lokaler. Vi har fortsatt ledige plasser på de fleste trinn. Vennligst henvende dere til skolen dersom dere ønsker å få tilsendt søknadspapirer og informasjon om skolen.