Home / Transponder SMS

 

Friskolen har gått over til å bruke Transponder til SMS-løsning for kontakt mellom skolen og hjemmet. Friskolen har sitt eget nummer: 5944 0452. Meldinger du sender dit går til klassen som ditt barn går i.

Kodeord

Hvis du har mer enn ett barn på skolen, ber vi deg bruke kodeord HFS1 , HFS2 og så videre, etter klassetrinnet som det gjelder. Transponder har en «smart filter» funksjon som skulle finne barnets fornavn og sende til riktig kontaktlærer etter det, men den funksjonen fungerer ikke 100%. Derfor trenger du å begynne meldingen med Hfs5 og så videre. Det er viktig å ikke ha mellomrom mellom bokstavene og tallet. Dette er annerledes enn på den forrige løsningen vi hadde. Det er det samme om du skriver HFS6 , Hfs6 eller hfs6 .

Enveis kommunikasjon

Transponder er lagt opp til å være en kanal for først og fremst enveis kommunikasjon. Skolen kan her gi beskjed til foreldrene, og foreldre kan gi beskjed til skolen. Det er ikke så gunstig å ha en dialog fram og tilbake mellom en lærer og en foresatt på Transponder.

Når det er sagt, så er det fullt mulig å svare på en melding fra lærer, ved å svare på SMS-en. Bruk kodeord da også.

Transponder-appen

Det finnes en app for Android og IOS som foreldrene kan bruke for å samle Transponder-kommunikasjonen der. Bruk kodeord også når du bruker appen, hvis du har flere barn på skolen. Pass på at du har på varsling slik at meldinger som kommer inn der, blir lest like raskt som SMS-er.

Appen har også en egen modul for å melde fravær. Det er litt ulikt hvor godt kjent kontaktlærerne er med den funksjonen, og jeg anbefaler at du sjekker med kontaktlærer at det er greit å melde fravær i fraværsmodulen, før du tar den funksjonen i bruk.

Egil, sep 2017