Home / Skoleinfo / Ledige stillinger

 

Februar 2019:

Skolen søker etter assistent og tilkallingsvikarer!

Skolen søker personer til midlertidig assistentstilling i ca 70 % fra i dag, og tilkallingsvikarer for diverse stillinger med kortere og lengre engasjement. Søkere med DTS vil bli foretrukket.

Arbeidet som assistent består i å assistere enkeltelever og klasser, mens tilkallingsvikaren vikarierer etter et gitt opplegg for klasselærere, spesial pedagogiske lærere og assistenter.

Hedemarken friskole har en klar kristen profil, et godt miljø og gode læringsresultater.  Skolen er en privat kristen grunnskole med barnetrinn og ungdomstrinn.

Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger:
Rektor Hilde Sætrang 625 47 402/943 89 078