Home / Skoleinfo / Ledige stillinger

 

For øyeblikket er vi ingen ledige stillinger.

 

Hedemarken friskole har en klar kristen profil, et godt miljø og gode læringsresultater.  Skolen er en privat kristen grunnskole med barnetrinn og ungdomstrinn.

Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger:

Rektor Hilde Sætrang 625 47 400