Home / Skoleinfo / Foreldreutvalget (FAU)

 

Udir har laget en samling av lenker til regelverket som gjelder foreldre til barn i grunnskolen. Siden finner du her. Regelsamlingen er tilpasset den offentlige skolen, og for den private skolen er det noen detaljer som er annerledes, men det alt vesentlige gjelder for vår skole også.

Hedmark trafikk har oppdatert reglementet sitt rundt skoleskyss juni 2016, og informasjon fra de finner du her.

KLASSEKONTAKTER 2018/2019

2018-19-endringene er ikke ferdig lagt inn ennå.

Kl.tr

FAU-representant

Vara

1 Chris Duwe Arne Christian Konradsen
2 Ingvild Blystad Maria Karstad
3 Sindre Værnes |
4 Lena-Anette Honningdal Elvita/Jonas Larsen
5 Justin Riney Åsne Valland Nordli
6 Ole Christian Bovolden Hege Rusen
7 Kjell Korsgården Elin Randgaard
8 Marianne Eek Solfrid Olsen
9 John Goldie  David Holst
10 Synnøve Bratlie  Jacky Klepp