Home / Skoleinfo / Foreldreutvalget (FAU)

 

Udir har laget en samling av lenker til regelverket som gjelder foreldre til barn i grunnskolen. Siden finner du her. Regelsamlingen er tilpasset den offentlige skolen, og for den private skolen er det noen detaljer som er annerledes, men det alt vesentlige gjelder for vår skole også.

Hedmark trafikk sitt reglement angående skoleskyss:

KLASSEKONTAKTER 2018/2019:

 

Kl.tr FAU-representant Vara
1 Chris Duwe Arne Christian Konradsen
2 Øyvind Bråthen Heidi Elstøm
3 Maria Karstad Nina Frøen
4 Ellen Bekkevold Ole Christian Bovolden
5 Elvita Florstad/Jonas Larsen Jon Terje Myklebust
6 Ellen Goldie Berri Debesai Mengisteab
7 Hege Rusen Therece Mørch
8 Elin Randgaard Raquel/Alex Fumero
9 Ivar Tørring David Holst
10 Else Samnøen  Åsne Valland Nordli