Home / Skoleinfo / Foreldreutvalget (FAU)

 

Udir har laget en samling av lenker til regelverket som gjelder foreldre til barn i grunnskolen. Siden finner du her. Regelsamlingen er tilpasset den offentlige skolen, og for den private skolen er det noen detaljer som er annerledes, men det alt vesentlige gjelder for vår skole også.

Innlandstrafikk sitt reglement angående skoleskyss

KLASSEKONTAKTER 2019/2020:
 

Kl.tr FAU-representant Vara
1 Ann-Helen Sperrud Ruben Ari Slob
2 Chris Duwe Ingvild Blystad
3 Heidi Elstrøm Anette Haldorsen
4 Maria Elise Karstad Michelle Korsmo
5 Ole Christian Bovolden Ellen Bekkevold
6 Jon Terje Myklebust Marianne Mittet Solbraa
7 Frede Austdal Åsne Nordli
8 Therece Mørch Torunn Myre Hansen
9 Kjell Korsgården Trond Sæthren
10 Birger Skjold David Holst