Home / 2017 (Page 3)

 • Skolemiljø og mobbing

  Det har kommet et nytt skriv fra Udir om hva foreldre skal forvente av skolen hvis det oppdages mobbing, og hva foreldrene kan gjøre. Skrivet...

 • Velkommen til skolestart 21. august

  Velkommen til skolestart 21. august

  Vi starter det nye skoleåret med samling i gymsalen kl 08.45 for 1. – 7. klasse. Vi skal vise frem de nye førsteklassingene våre, og...

 • Skulptur på skolen

  Skulptur på skolen

  Nå har vi avduket den nye skulpturen på skolen. Som en del av Jubileumsåret har det vært en innsamling av midler til en slik skulptur....

 • Opptur for åttende

  Opptur for åttende

  Åttende klasse var nylig på OPPTUR, et opplegg DNT (Den norske turistforeningen) arrangerte for alle landets åttendeklassinger for 12. gang på rad i år! Vi...

 • Skolens sangdag

  Skolens sangdag

  Skolens sangdag fredag 6/5 ble markert ved at alle skolens elever og lærere samlet seg i gymsalen til en time med sang og musikk. Vi...